Kurser
10 Totalt antal kurser

Introduktion

Introduktion Som ny i ställningsbranschen behövs vissa grundkunskaper. I den här kursen går vi igenom Säkra lyft, Fallskydd och Ergonomi. Här kommer du att få en grundkännedom inom tre olika omr&ari...

Yrkesdel 1

Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Efter godkänd kurs har du rätt att bygga ställningar upp till nio meter. För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörig...

Gemensamma Grunder Alla

Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts...

Gemensamma Grunder Hus

Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen sk...

Yrkesdel 2

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning om ställningar.   Behörigheten Särskild utbildning om ställningar g...

Projektledarutbildning – förstudier

Kursen vänder sig till medlemsföretagens arbetsledare och projektledare samt lämpar sig även för ställningsbyggare med arbetsuppgifter som ledande montör. Kursen är indelad i förstudier som görs p&ar...

Kompletteringskurs, svenska

Efter godkänt resultat har du gjort de nödvändiga kompletteringar av grundläggande byggkunskaper som krävs för BYN erkännandeintyg. Den här kursen är för dig som fått din utbildning validerad ...

Doplnkový kurz, slovenčina

Po schválenom výsledku ste urobili nutné doplnenia základných stavebných znalostí potrebných pre osvedčenie BYN. Tento kurz je pre vás, kto ste svoje vzdelanie dostali oznámkovan...

Papildomi kursai, lietuvių kalba

Po patvirtintų rezultatų Jūs papildėte būtiniausias pagrindines žinias apie statybą, reikalaujamas Švedijos Statybos pramonės profesinių kvalifikacijų vertinimo komisijos pripažinimo pažymėjimui gauti.  Šie kursai yra...

Kurs uzupełniający, polski

Po uzyskaniu zaliczenia dokonałeś niezbędnych uzupełnień podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa, wymaganej do uzyskania zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji z Komisji Zawodowej Przemysłu Budowniczego (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN)...