Yrkesdel 1

Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Efter godkänd kurs har du rätt att bygga ställningar upp till nio meter.

För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörigheten Allmän utbildning om ställningar inom ett halvår från det att du börjar. Utbildningen ger dig rätt att bygga ställningar upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) OM utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion, konstruktionen får alltså inte avvika från den som beskrivs i monteringsinstruktionen.

Allmän utbildning om ställningar är också till för dig som bygger ställningar eller leder ställningsbygge där Arbetsmiljöverkets krav är Allmän utbildning om ställningar.

Yrkesdel 1 ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar, men är mer omfattande och innehåller:

  • Ställningstyper
  • Ställningskunskap
  • Ställningsföreskrifter
  • Säkra lyft
  • Monteringsinstruktioner
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Maskiner och verktyg
  • Förankring och provdragning

Varje avsnitt avslutas med en provskrivning och efter godkänd utbildning utfärdas ett certifikat som intygar att personen har behörigheten Allmän utbildning om ställningar.