Yrkesdel 2

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning om ställningar.

Behörigheten Särskild utbildning om ställningar ger rätten att bygga ställningar som avviker från den generella monteringsinstruktionen och/eller är högre än nio meter.

 

I Yrkesdel 2 kommer du att introduceras för helt nya områden inom ställningsbranschen, samtidigt som du kommer att repetera och fördjupa dig inom de områden du redan har bekantat dig med. För att säkerställa att du har tillgodogjort dig kunskaperna kommer du att få svara på frågor som berör varje område. För att få godkänt behöver du ha 75% rätt på varje avsnitt. När du har fått godkänt resultat har du rätt att gå Yrkesdel 3.

 

Yrkesdel 3 är en internatvecka, och eftersom godkänt resultat i Yrkesdel 2 krävs är det extra viktigt att arbetsgivaren/handledaren har god koll på var i utbildningen eleven befinner sig. Internatveckan avslutas med provskrivning som sammanfattar yrkesdelarna 2 och 3.

 

Yrkesdelarna 2 och 3 ger behörigheten Särskild utbildning om ställningar, men är mer omfattande och innehåller:

 • Ställningstyper
 • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
 • Matematik
 • Vindlaster och lastberäkningar
 • Materiallära
 • Förankring
 • Ritningsläsning
 • Ställningsföreskrifter
 • Materialhantering och underhåll
 • Planering kostnader
 • Arbetsmiljö – Säkerhet
 • Belastningsergonomi

Efter godkänd utbildning (yrkesdelarna 2 och 3) utfärdas ett bevis som intygar att personen har behörigheten Särskild utbildning om ställningar.