Gemensamma Grunder Alla

Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN.

För att bli en kompetent yrkesarbetare måste du skaffa dig grundläggande kunskaper om byggbranschen i stort, vilket skapar förståelse för hela byggprocessen. Här får du lära dig om olika aktörer och olika yrkesroller. Du får lära dig om byggteknik, material– och verktygskunskap och hälsa och säkerhet. Du kommer också att få repetera dina matematikkunskaper, för att kunna göra enklare uträkningar i yrket.

Kurserna Gemensamma Grunder Alla och Gemensamma Grunder Hus krävs för att få ett yrkesbevis. De bidrar bland annat till att skapa en säkrare arbetsplats och en ökad kvalitetsmedvetenhet.

Kursen innehåller:

  • Byggprocessen
  • Byggbranschen
  • Hälsa och säkerhet
  • Maskiner och verktyg
  • Byggmaterialkunskap
  • Byggkunskap
  • Matematik
  • Bygghandlingar

Varje avsnitt avslutas med en provskrivning och efter godkänd utbildning har du rätt att läsa Gemensamma Grunder Hus.