Projektledarutbildning – förstudier

Kursen vänder sig till medlemsföretagens arbetsledare och projektledare samt lämpar sig även för ställningsbyggare med arbetsuppgifter som ledande montör.

Kursen är indelad i förstudier som görs på distans, här på Ställningsakademin, och en lärarledd del under tre dagar.

För att gå den lärarledda delen behöver förstudierna vara klara och godkända.

Projektledarutbildningen omfattar följande ämnen och kunskaper:

  • Standardavtal och entreprenadformer
  • Ritningsläsning
  • Regler för ställningar och väderskydd
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsberedning
  • Spir- och vindlastberäkningar
  • Kalkylering