Doplnkový kurz, slovenčina

Po schválenom výsledku ste urobili nutné doplnenia základných stavebných znalostí potrebných pre osvedčenie BYN.

Tento kurz je pre vás, kto ste svoje vzdelanie dostali oznámkované a potrebujete doplnenia, aby ste mali právo na osvedčenie BYN. Osvedčenie sa vyžaduje, aby ste mohli viesť učňov a mali nárok na plnú platbu. Kurz sa zaoberá dôležitými časťami Spoločných základov všetko a Spoločných základov dom (Gemensamma grunder alla, Gemensamma grunder hus). Tu môžete, okrem iného, zopakovať svoje matematické zručnosti, aby ste mohli robiť jednoduchšie výpočty v povolaní.

Spoločné základy prispievajú okrem iného k vytvoreniu bezpečnejšieho pracoviska a zvýšenej informovanosti o kvalite.

Obsah kurzu:

  • Zdravie a bezpečnosť
  • Stavebná matematika
  • Čítanie výkresov

Cena Doplnkového kurzu je 1500 SEK plus DPH.