Gemensamma Grunder Hus

Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen ska du först ha blivit godkänd i Gemensamma grunder alla.

Här får du lära dig mer om ritningsläsning, om byggnadsmaterialens funktion och om hållfasthet samt hur du kan utföra infästningar. Du kommer också att få möjlighet att öva mer på matematik och yrkesräkning. Byggarbetsplatsens transporter, säkra lyft samt brandskydd och heta arbeten är andra viktiga kunskaper som tas upp.

Kurserna Gemensamma Grunder Alla och Gemensamma Grunder Hus krävs för att få ett yrkesbevis. De bidrar bland annat till att skapa en säkrare arbetsplats och en ökad kvalitetsmedvetenhet.

Denna kurs innehåller:

  • Arkitektur
  • Ritningsläsning
  • Byggkunskap
  • Yrkesberäkningar
  • Materialhantering
  • Hälsa och säkerhet

Varje avsnitt avslutas med en provskrivning och efter godkänd utbildning har du rätt att välja en yrkeskurs som leder till yrkesbevis inom valt yrke.