Yrkesdel 4

Godkänt resultat i Yrkesdel 4 ger rätten att gå Yrkesdel 5. Tillsammans ger yrkesdelarna 4 och 5 behörigheten Tilläggsutbildning om väderskydd och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning för att arbeta med väderskydd.

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd.

Utbildningen är indelad i förstudier som görs på distans, här på Ställningsakademin, och en lärarledd del under två dagar.

För att gå den lärarledda delen behöver förstudierna vara klara och godkända.

Den som genomgått Yrkesdel 4 och Yrkesdel 5 med godkänt resultat erhåller STIBs utbildningsbevis.

Förkunskapskrav

Särskild utbildning om ställningar. Utbildningsbevis ska kunna uppvisas vid kurstillfället.

Tilläggsutbildning om väderskydd omfattar följande ämnen och kunskaper:

  • Regler för väderskydd
  • Principer för uppförande
  • Väderskyddstyper
  • Kombinationer väderskydd och ställning
  • Säkra lyft och lyftanordningar
  • Arbetsmiljö – Säkerhet